Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

            Internetový obchod provozuje společnost LongLife s.r.o., sídlem Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, IČ 06922058, zaps. u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 291397

            (dále jen „prodávající“)

Kontaktní údaje:

            Adresa: LongLife s.r.o., Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1
            Web: www.alpogel.com
            E-mail: info@alpogel.com
            Tel.: 465 611 700 (v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod.)
 

            Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“). Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky.

            Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

            V případě že kupující není spotřebitel a nakupuje výrobky jako podnikatel za účelem svého podnikání s těmito výrobky, je povinen kupující toto uvést v rámci objednávky, přičemž pak se vztah mezi prodávajícím a takovým kupujícím řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

            Prodávající nabízí zboží na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem, ilustrační fotografií a přesnou prodejní cenou.

            Kupující v případě zájmu o koupi zboží je povinen vyplnit objednávku, přičemž vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů je podmínkou platnosti objednávky.

            Kupující má právo před odesláním objednávky provádět jakékoliv úpravy své objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení objednávky, automaticky prostřednictvím emailové zprávy, odeslané prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu.

            Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud odmítne kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, dohodly se smluvní strany na tom, že objednávka je neplatná a k uzavření smlouvy nedošlo, i kdyby bylo její obdržení potvrzeno prodávajícím.

            Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

            Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3. Cena dopravy

            Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou v objednávce.

Cena dopravy:

  • Při koupi 1-3 ks balení 74,- Kč (odesláno jako doporučený balíček)
  • Při koupi 4 ks a více je doprava zdarma

            Výše uvedené ceny za dopravu platí pro území České republiky pro doručení zboží v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin.

            V případě objednávek z jiných zemí bude výše dopravy vypočítána individuálně a klient bude informován.

4. Cena a platební podmínky

            Prodávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu. Cena nabízeného zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnuje náklady na dopravu. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.

            Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

            Kupující má možnost uhradit objednané zboží dobírkou nebo převodem na účet. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.

            Při platbě dobírkou je cena dobírky 47,- Kč

            V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle potvrzení objednávky, které bude zaslané prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

            Informační povinnost k EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Dodací podmínky

            Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu v dodací lhůtě do 7 pracovních dnů.

            Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající není schopen v 30 denní lhůtě odeslat objednané zboží kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

            Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu či telefon uvedený kupujícím v objednávce.

            Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši.

            Kupující je povinen při převzetí zboží důkladně zkontrolovat, zejména zda není vnější obal poškozen. Reklamace zboží může být uznána pouze v případě, pokud nebyl vnější obal poškozen. V případě poškození vnějšího obalu je nutno toto reklamovat již při dodání zboží dopravci, se kterým je nutno sepsat reklamační protokol.

6. Nárok na uplatnění záruky

            Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.

            Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady).

            Pokud zákazník zjistí zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučujeme následující postup: zásilku odmítnout převzít  a  provést zápis o škodě. Pokud nezjistíte poškození ihned, můžete provést reklamaci do tří pracovních dnů.

            Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník v tomto případě informuje prodávajícího o poškození zásilky vč. fotodokumentace poškození (info@alpogel.com).

7. Odpovědnost za vady

            Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

            Záruka se nevztahuje na spotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, vady způsobené nevhodným uchováním a skladováním zboží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží.

            Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé špatným skladováním a nevhodnou dopravou, na používání v jiném prostředí, než jsou běžné pokojové podmínky.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
  • poškozením zboží v případě vlastní přepravy
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
  • uplynutím záruční doby

8. Záruční doba

            Zboží je nutné spotřebovat do data uvedeného na obalu zboží („minimální trvanlivost“).

9. Uplatnění a vyřízení reklamace

            Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (§ 19, zákon 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění a Občanského zákoníku)

            Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 599 OZ), a to písemně nebo elektronickou poštou (e-mailem).

            Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad, či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti.

            Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie viditelně zobrazené vady (vad). V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno.

             Kupující může požadovat výměnu zboží, není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

            Reklamace výrobku bude vyřízena v zákonné lhůtě do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě jiné.

10. Možnost vrácení zboží do 14 dnů

            V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má kupující při nákupu na dálku (formou e-shopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží. Prodejce má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Pro vrácení ceny je nutné dodržení následujících podmínek:

  1. prodávající bude kupujícím informován o požadavku na vrácení zboží na adresu LongLife s.r.o., Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem info@alpogel.com.
  2. vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a kompletní. Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží nelze vracet na dobírku a jeho doprava probíhá na náklady kupujícího.

            Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14 pracovních dní od obdržení zboží převodem na účet kupujícího.

            Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

11. Ochrana osobních údajů

            Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to za účelem plnění kupní smlouvy a pro marketingové účely kupujícího. Nakládání s osobními údaji kupujícího je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž kupující má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním.

            Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití, přičemž prodávající se zavazuje nepředat žádný z osobních údajů dalším osobám, s výjimkou těch, které nezbytně použil k plnění kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou nepřístupné.

            Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

            Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

            Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

            Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení a ADR

            Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

            Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím ADR platformy zřízené Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách ČOI (www.coi.cz). Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost LongLife s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

            Pokud by se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nebude mít tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, s výjimkou případu neoddělitelnosti od dalšího obsahu všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy.

            Jakékoliv změny v kupní smlouvě je možné činit pouze písemně. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího.